Natrag

60minKRENI

2.6.2021.

Uloga škole u promicanju tjelesne aktivnosti

Tjelesna aktivnost, osim što je ključan preduvjet za prevenciju pretilosti i kroničnih oboljenja u kasnijoj životnoj dobi, neizostavan je element zdravog tjelesnog, društvenog i psihološkog razvoja djece. Polaskom u školu velik broj djece svakodnevnu tjelesnu aktivnost zamijeni sjedilačkim načinom života. Sjedenje u učionici, pisanje zadaće ali i boravak ispred računala i pametnih telefona rezultira činjenicom da se djeca školskog uzrasta sve manje u dovoljnoj mjeri bave sportom.

Istraživanja pokazuju kako se u Hrvatskoj tek 39% dječaka i 26% djevojčica u dobi od jedanaest godina bavi tjelesnom aktivnošću. U obzir treba uzeti i činjenicu da se djeca kroz odrastanje sve manje bave sportom pa se u dobi od petnaest godina samo 25% dječaka nastavlja redovito baviti tjelesnom aktivnošću dok je tek 12% djevojčica tog uzrasta tjelesno aktivno.

Upravo zato valja naglasiti važnost izgradnje temelja za cjeloživotno bavljenje sportom i rekreacijom već od najranije dobi a pritom je uloga škole kao mjesta provođenja programa koji će dovesti do povećanja tjelesne aktivnosti neizostavna.

Osim nastave tjelesne i zdravstvene kulture, koja je u hrvatskim školama izrazito podzastupljena u kurikulumu, bavljenje sportom i tjelesna aktivnost moraju se poticati i za vrijeme odmora kao i u izvannastavnim aktivnostima. Zbog slabe ponude izvannastavnih sportskih programa i neopremljenosti igrališta i sportskih dvorana bavljenje sportom u Hrvatskoj i dalje je uvjetovano socioekonomskim prilikama roditelja i zajednice.

Istraživanja pokazuju kako su veličina i opremljenost školskih igrališta i sportskih dvorana povezane s trajanjem tjelesne aktivnosti kod djece i upravo zato bitno je poticati svijest nastavnika, roditelja i lokalne zajednice o važnosti tjelovježbe za djecu. Shvaćanje važnosti šezdesetominutne tjelovježbe prvi je korak na putu prema osiguravanju dovoljnog broja adekvatnih sportsko-rekreacijskih prostora i sadržaja a samim time i zdravijeg odrastanja.

Na kraju, škole su zajednička mjesta na kojima sva djeca mogu doći u kontakt sa sportom, neovisno o prihodima i životnim uvjetima a upravo će tako naša djeca stvoriti zdrave navike koje će postati temelj zdravog života u kasnijoj dobi.